Ontwerpbestemmingsplan Meerssen

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Meerssen

Geplaatst op Lokaalnieuwsmeerssen.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen Meerssen
  2. Ontwerpbestemmingsplan Meerssen

bestemmingsplan Markt Meerssen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ‘Meerssen’ ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan is een samenvoeging van alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, beheersverordeningen en planologische omgevingsvergunningen) om tot één consoliderend bestemmingsplan te komen. Hierin zijn alle juridische regelingen van de verschillende plannen op elkaar afgestemd c.q. geüniformeerd tot één gebiedsdekkend bestemmingsplan. Dit als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u het bestemmingsplan bekijken? Van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP03013-ON01). Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? U kunt een zienswijze indienen tot en met 25 januari 2024. Dat kan op twee manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 90, 6230 AB Meerssen met uw zienswijze. 2.U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijzentermijn. Als u mondeling uw zienswijze wil geven, dan kunt u een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Meerssen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Meerssen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.