Veeweg 13, 6231RW Meerssen. Afgehandelde omgevingsvergunning, Kapvergunning

Bekendmaking voor kapvergunning in Meerssen

Geplaatst op Lokaalnieuwsmeerssen.nl op: 12-3-2024

  1. Bekendmakingen Meerssen
  2. Veeweg 13, 6231RW Meerssen. Afgehandelde omgevingsvergunning, Kapvergunning

kapvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Referentienummer dossier: Z2023-00000037 Veeweg 13, 6231RW Meerssen Kapvergunning   Datum ontvangst aanvraag: 30 september 2023 Datum besluit:7 maart 2024 Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Besluit: 7 maart 2024 Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd omm toestemming te krijgen om iets te bouwen,verbouwen,slopen,kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bezwaar maken Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. De bezwaartermijn start op (handmatig invullen). Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. In het bezwaarschrift staat in elk geval: - uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer - de omschrijving en het referentienummer van het dossier - de reden van uw bezwaar   Voorlopige voorziening Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.   Nadere informatie Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. Of stuur een mail naar info@meerssen.nl. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Unknown

 Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Meerssen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Meerssen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.