Verkeersbesluit voor het uitbreiden van een 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde (deelgebied: Maastrichterlaan)

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Meerssen

Geplaatst op Lokaalnieuwsmeerssen.nl op: 7-3-2024

  1. Bekendmakingen Meerssen
  2. Verkeersbesluit voor het uitbreiden van een 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde (deelgebied: Maastrichterlaan)

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Bunde, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: I.Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze 1. Gedeelte Maastrichterlaan tot en met huisnummer 82. II.Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f De bebording/markering komt op de volgende locaties: 2. Maastrichterlaan ter hoogte van huisnummer 48 3. Maastrichterlaan ter hoogte van huisnummer 20 4. Sportlaan ter hoogte van huisnummers 5 5. Sportlaan ter hoogte van huisnummer 16 III.dit besluit ter openbare kennis te brengen op Overheid.nl en verkort te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Unknown

 Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Meerssen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Meerssen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.