GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn voor het plaatsen van een rolstoelhelling aan Klinkenberg 169 te Meerssen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Meerssen

Geplaatst op Lokaalnieuwsmeerssen.nl op: 22-2-2024

  1. Bekendmakingen Meerssen
  2. GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn voor het plaatsen van een rolstoelhelling aan Klinkenberg 169 te Meerssen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Klinkenberg Meerssen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag plaatsen van een rolstoelhelling, Klinkenberg 169, 6231 BG Meerssen Waar ter inzage: Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl. Nadere informatieTegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.

Unknown

 Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Meerssen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Meerssen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.